DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE ZIMOWYM.

Informujemy, że w okresie  od 01 grudnia 2017  do 10 marca 2018 roku nie będzie sobotnich dyżurów członków Zarządu ROD „Ustronie” pełnionych w biurze ogrodu. Dyżury w biurze ogrodu zostaną wznowione od dnia 17 marca 2018 roku.

W sprawach ważnych dla Działkowców prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny w kolejne soboty w godzinach od 12  do 13, wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu ,

724 709 514

lub przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres

rod@ustronie.bydgoszcz.pl

 

Zarząd ogrodu

Problem z ogrodową Komisją Rewizyjną rozwiązany.

Od pewnego czasu w naszym ogrodzie, z różnych powodów istniał problem z funkcjonowaniem i działalnością Komisji Rewizyjnej.  Brak wymaganej prawem minimalnej ilości jej członków, zmiany w składzie oraz w ostatnim czasie specyficzny sposób działania, skutkujący dwukrotną kontrolą działalności zarządu ogrodu przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD  (w styczniu i sierpniu 2017 roku) zakończony został powołaniem nowej komisji tzw. komisarycznej. Uchwałą Prezydium Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Bydgoszczy powołano nową Komisję Rewizyjną ROD „Ustronie”, którą stanowią cztery osoby – działkowcy z naszego ogrodu.  Rozumiejąc istotę i ważność konieczności działania komisji, jej nowi członkowie podjęli zobowiązanie i pracę. W imieniu Zarządu ogrodu i zapewne większości działkowców serdecznie Im dziękuję  i życzę owocnej pracy.

Kontrole przeprowadzone przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Bydgoszczy nie wykazały nieprawidłowości w działalności zarządu ROD „Ustronie”. Oskarżenia i sugestie zawarte w donosach przesłanych do władz PZD odnośnie działalności zarządu ogrodu okazały się zwykłym pomówieniem i próbą odwrócenia uwagi od własnych nieudolnych działań donosiciela.

 

Adam Świetlik

Prezes Zarządu ROD „Ustronie”

Woda w sezonie 2018

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że ponowne włączenie wody po sezonie zimowym 2017/2018 nastąpi w :

w sobotę 17 marca 2018 r. o godzinie 12.00

Prosimy o przegląd i przygotowanie instalacji wodnych na swoich działkach.

 

ZARZĄD ROD

07-11-2017 r.

UWAGA ! ODŁĄCZENIE ZASILANIA Z SIECI NAPOWIETRZNEJ

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że :
1. Budowa głównej sieci kablowej została zakończona,
2. Trwają prace podłączania działek do sieci głównej. Na chwilę obecną podłączonych jest 70% działek,
3. Pozostałe działki należy podłączyć w terminie według własnego uznania, przy czym należy wziąć pod uwagę że:
– prace podłączeniowe mogą być prowadzone w warunkach atmosferycznych przy temperaturze od +5 stopni Celsjusza, bez opadów deszczu,
– elektryk dokonujący odbioru podłączenia altany, zaangażowany przez ROD, będzie dostępny do dnia 15 listopada 2017 roku,
– w dniu 15 listopada 2017 roku od godziny 12.00 zostanie odłączone zasilanie z napowietrznej sieci elektrycznej wszystkich obiektów poza oświetleniem ogrodu, co oznacza również brak zasilania z tej sieci w altanach.

Za Zarząd ROD „Ustronie”
Adam Świetlik

Bydgoszcz, 01.10.2017 r.

ZAKOŃCZENIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku

Zarząd ROD informuje, że z dniem 31 października 2016 roku zakończy się sezon odbioru odpadów z terenu ogrodu z wyjątkiem odpadów zielonych. Zakończenie odbioru odpadów zielonych nastąpi od dnia 15 grudnia 2016 roku.

W związku z tym, wszelkie odpady należy wyrzucać tam, gdzie jest za tą usługę dokonywana opłata, czyli w miejscu zamieszkania.

Jednocześnie Zarząd ROD „Ustronie” w Bydgoszczy przypomina, że działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania co określają przepisy prawa zawarte w art.13 ust. 4 Ustawy o ROD oraz § 12 ust. 1 w powiązaniu z §12ust.2Regulaminu ROD. W związku z faktem zakończenia wykorzystywania kontenerów na odpady komunalne i segregowane na terenie ogrodu Zarząd oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zastosowane sankcje Urzędu Miasta wobec ogrodu wynikające z faktu zamieszkiwania działkowców na swoich działkach w ROD „Ustronie”, którzy nie będą posiadali pojemników na odpady komunalne.

Działkowcom, którzy zamieszkują na działce Zarząd przypomina, że narażają się na konsekwencje prawne z tytułu łamania zakazu zamieszkiwania zarówno ze strony przepisów PZD jak również obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Można korzystać z kanalizacji

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że działkowcy, którzy podłączyli altany do kanalizacji ogrodowej mogą z niej korzystać. Jednocześnie przypominamy i prosimy o przekazanie dostarczonego listownie Zgłoszenia przyłączenia altany do kanalizacji ogrodowej.

24.05.2015

Zarząd ROD „Ustronie”

 

 

Muszę to skomentować, nie mogę udawać że tego nie widzę.

Bezmyślność, sobiepaństwo czy może inaczej trzeba nazwać postawy niektórych działkowców. Jak nazwać działanie tych, którzy bez najmniejszych skrupułów i najmniejszego wstydu przed pozostałymi wynoszą swoje śmieci, wyrzucając je w centrum ogrodu, kiedy nie ma jeszcze pojemników na odpady. Zadowoleni, że pozbyli się ich ze „swojego królestwa działki” ? Poza swoją działką traktują część wspólną ogrodu jako teren obcy ignorując zasady i prawo myśląc, że oszukali społeczność ogrodową ? Może to zwykłe „rżnięcie głupa” jak mówi młodzież, a może jednak to nie „rżnięcie”, a prawdziwa głupota. Panowie i panie, którzy śmiecicie, zapamiętajcie, że ostatecznie wystawiacie sobie świadectwo, a my Was za to oceniamy negatywnie i nie lubimy. Opanujcie się, ignorowanie zasad i wasze rozdęte ego powoduje, że nie darzymy Was szacunkiem i sympatią.

Prezes ROD „Ustronie”

28.03.2015

Woda popłynęła na działki.

Dzisiaj – 28.03.2015 r. , ogrodzie zostały włączone urządzenia i woda popłynęła do naszych altan. Kiedy przed zimą wyłączaliśmy urządzenia ogłoszono równolegle komunikat, że właśnie dzisiaj – 28 marca 2015 roku woda rozpocznie nowy sezon ogrodowy. Informacja celowo podana została z wyprzedzeniem, aby wszyscy działkowcy wiedzieli wcześniej i przygotowali swoje instalacje wodne na przyjęcie wody. Jednak, jak zwykle część nie zamontowała wcześniej wykręconych kranów z rur na swojej działce i woda lała się jak z gejzera. W części to ci sami działkowcy, u których w ubiegłym roku także lała się woda, bo zapomnieli, nie wiedzieli, nie mieli czasu etc.. Więcej pracy miał p. Henryk, który jak każdego roku powiadamiał telefonicznie zapominalskich o lejącej się wodzie na ich działkach. Nie wszyscy są z tego zadowoleni, że telefon p. Henryka zakłóca ich plan dnia, gdyż muszą jednak przyjść i zająć się swoją działką.

Administrator