UWAGA ! ODŁĄCZENIE ZASILANIA Z SIECI NAPOWIETRZNEJ

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że :
1. Budowa głównej sieci kablowej została zakończona,
2. Trwają prace podłączania działek do sieci głównej. Na chwilę obecną podłączonych jest 70% działek,
3. Pozostałe działki należy podłączyć w terminie według własnego uznania, przy czym należy wziąć pod uwagę że:
– prace podłączeniowe mogą być prowadzone w warunkach atmosferycznych przy temperaturze od +5 stopni Celsjusza, bez opadów deszczu,
– elektryk dokonujący odbioru podłączenia altany, zaangażowany przez ROD, będzie dostępny do dnia 15 listopada 2017 roku,
– w dniu 15 listopada 2017 roku od godziny 12.00 zostanie odłączone zasilanie z napowietrznej sieci elektrycznej wszystkich obiektów poza oświetleniem ogrodu, co oznacza również brak zasilania z tej sieci w altanach.

Za Zarząd ROD „Ustronie”
Adam Świetlik

Bydgoszcz, 01.10.2017 r.

ZAKOŃCZENIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku

Zarząd ROD informuje, że z dniem 31 października 2016 roku zakończy się sezon odbioru odpadów z terenu ogrodu z wyjątkiem odpadów zielonych. Zakończenie odbioru odpadów zielonych nastąpi od dnia 15 grudnia 2016 roku.

W związku z tym, wszelkie odpady należy wyrzucać tam, gdzie jest za tą usługę dokonywana opłata, czyli w miejscu zamieszkania.

Jednocześnie Zarząd ROD „Ustronie” w Bydgoszczy przypomina, że działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania co określają przepisy prawa zawarte w art.13 ust. 4 Ustawy o ROD oraz § 12 ust. 1 w powiązaniu z §12ust.2Regulaminu ROD. W związku z faktem zakończenia wykorzystywania kontenerów na odpady komunalne i segregowane na terenie ogrodu Zarząd oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zastosowane sankcje Urzędu Miasta wobec ogrodu wynikające z faktu zamieszkiwania działkowców na swoich działkach w ROD „Ustronie”, którzy nie będą posiadali pojemników na odpady komunalne.

Działkowcom, którzy zamieszkują na działce Zarząd przypomina, że narażają się na konsekwencje prawne z tytułu łamania zakazu zamieszkiwania zarówno ze strony przepisów PZD jak również obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Woda w sezonie 2017

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że ponowne włączenie wody po sezonie zimowym 2016/2017 nastąpi w :

ostatnią sobotę marca, tj.

25 marca 2017 r. o godzinie 12.00

Prosimy o przegląd i przygotowanie instalacji wodnych na swoich działkach.

 

ZARZĄD ROD

Można korzystać z kanalizacji

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że działkowcy, którzy podłączyli altany do kanalizacji ogrodowej mogą z niej korzystać. Jednocześnie przypominamy i prosimy o przekazanie dostarczonego listownie Zgłoszenia przyłączenia altany do kanalizacji ogrodowej.

24.05.2015

Zarząd ROD „Ustronie”

 

 

Muszę to skomentować, nie mogę udawać że tego nie widzę.

Bezmyślność, sobiepaństwo czy może inaczej trzeba nazwać postawy niektórych działkowców. Jak nazwać działanie tych, którzy bez najmniejszych skrupułów i najmniejszego wstydu przed pozostałymi wynoszą swoje śmieci, wyrzucając je w centrum ogrodu, kiedy nie ma jeszcze pojemników na odpady. Zadowoleni, że pozbyli się ich ze „swojego królestwa działki” ? Poza swoją działką traktują część wspólną ogrodu jako teren obcy ignorując zasady i prawo myśląc, że oszukali społeczność ogrodową ? Może to zwykłe „rżnięcie głupa” jak mówi młodzież, a może jednak to nie „rżnięcie”, a prawdziwa głupota. Panowie i panie, którzy śmiecicie, zapamiętajcie, że ostatecznie wystawiacie sobie świadectwo, a my Was za to oceniamy negatywnie i nie lubimy. Opanujcie się, ignorowanie zasad i wasze rozdęte ego powoduje, że nie darzymy Was szacunkiem i sympatią.

Prezes ROD „Ustronie”

28.03.2015

Woda popłynęła na działki.

Dzisiaj – 28.03.2015 r. , ogrodzie zostały włączone urządzenia i woda popłynęła do naszych altan. Kiedy przed zimą wyłączaliśmy urządzenia ogłoszono równolegle komunikat, że właśnie dzisiaj – 28 marca 2015 roku woda rozpocznie nowy sezon ogrodowy. Informacja celowo podana została z wyprzedzeniem, aby wszyscy działkowcy wiedzieli wcześniej i przygotowali swoje instalacje wodne na przyjęcie wody. Jednak, jak zwykle część nie zamontowała wcześniej wykręconych kranów z rur na swojej działce i woda lała się jak z gejzera. W części to ci sami działkowcy, u których w ubiegłym roku także lała się woda, bo zapomnieli, nie wiedzieli, nie mieli czasu etc.. Więcej pracy miał p. Henryk, który jak każdego roku powiadamiał telefonicznie zapominalskich o lejącej się wodzie na ich działkach. Nie wszyscy są z tego zadowoleni, że telefon p. Henryka zakłóca ich plan dnia, gdyż muszą jednak przyjść i zająć się swoją działką.

Administrator

 

WODA – włączenie po sezonie zimowym 2014/2015

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że ponowne włączenie wody po sezonie zimowym 2014/2015 nastąpi w ostatnią sobotę marca, tzn 28 marca.

Prosimy o przegląd i przygotowanie instalacji wodnych na swoich działkach.

PRZYPOMINAMY, ŻE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z DZIAŁEK NA  KTÓRYCH UŻYTKOWNICY PRZYŁĄCZYLI SWOJE ALTANY DO KANALIZACJI JEST ZABRONIONE !

ZARZĄD ROD

KANALIZACJA – WAŻNY KOMUNIKAT !!!

UWAGA !!!

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Korzystanie z kanalizacji wymaga spełnienia wszelkich procedur formalno – prawnych, łącznie z odbiorem dokonanym przez Urząd Budowlany i zawarciem umowy na odbiór ścieków z firmą MWiK w Bydgoszczy. PLANOWANE rozpoczęcie korzystania z kanalizacji określono na początek czerwca br. Do tego czasu w kanalizacji nie może pojawić się ani gram ścieków. Działkowcy , którzy podłączyli już swoje altany do sieci, do czasu o którym wyżej mowa nie będą mogli odprowadzać ścieków do kanalizacji !!!!!

KANALIZACJA JESZCZE NIECZYNNA!

FAKT MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA I KORZYSTANIA Z KANALIZACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY OSOBNYM KOMUNIKATEM .

Do tego czasu prosimy o nie korzystanie z tej instalacji tam, gdzie altany już zostały podłączone.

Zarząd ROD „Ustronie”

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE – TRWAJĄ PRACE

Trwają prace budowy przyłączy kanalizacyjnych dla działek. Ekipa Wykonawcy kładzie rury kanalizacyjne zakończone studzienkami, do których podłączone będą altany. Prace realizowane są na terenie działek, stąd wcześniej tak jak założono, przed „wejściem” na działkę osoba koordynująca prace ze strony ogrodu będzie kontaktować się z użytkownikiem lub użytkownikami działek których dotyczy realizowane przyłącze.  Koordynator będzie kontaktował się z zainteresowanymi i informował o pracach do wykonania na jego działce. Obecnie realizowane są przyłącza od kolektora na alejce Akacjowa. Następna alejka zostanie podana po zakończeniu prac na Akacjowej.

 

Zarząd ogrodu.